About Us

เราคือใคร

CE Corporate Training ได้จดทะเบียนภายใต้ บริษัท พี แอนด์ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี. พ.ศ 2527  ทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษขององค์กร จึงก่อตั้งสถาบัน CE Corporate Training ขึ้น เนื่องจากเห็นความขาดแคลนโอกาสการเข้าถึงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก อีกทั้งวันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การสื่อสารได้มีการพัฒนาไปยังจุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเชื่อมโยงโลกทั้งใบอยู่เพียงปลายนิ้ว ดังนั้นการทำธุรกิจระหว่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด แม้การเชื่อมโยงของระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่การเชื่อมคนต่อคนนั้นต้องยังคงต้องอาศัยภาษาที่สามารถสื่อได้ไม่ใช่แค่ความหมายแต่ต้องสื่อได้ให้ลึกถึงความรู้สึก ทั้งหมดนี้ทำให้เรา CE English ใส่ใจในการสื่อสารเชิงลึกตั้งแต่กระดับความคิดไปถึงระดับจิตใจ ทำอย่างไรให้คู่สนทนารับรู้ถึงความรู้สึกเราได้เป็นอย่างดี 

 

“เพราะเราเน้นการสอนเพื่อให้ท่านสามารถสื่อสารให้ได้อย่างที่ใจท่านคิด”

CE Corporate Training เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ และจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่ให้กับ องค์กรของรัฐบาลและองค์กรเอกชนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ ทั่วโลกที่เชื่อมต่อกันแบบไร้พรมแดน

 

ด้วยทีมงาน และ อาจารย์ต่างชาติผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้กับคนไทยวัยทำงาน และหลักสูตรที่สามารถออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบริษัทซึ่งมีหลากหลายธุรกิจ เราคำนึงถึงหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านระยะเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณ รวมถึงความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมการเรียนการสอนของคนไทย ทำให้อาจารย์ของเราได้รับการยอมรับอย่างดีเสมอมา ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลของเรา ทำให้บริษัทชั้นนำของเมืองไทยให้ ความไว้วางใจใช้บริการเราอย่างต่อเนื่อง

Who we are

CE Corporate Training Founded in 1984, as a group of business under P&Sons International Co., Ltd.,  located in the heart of Bangkok’s thriving business district to become a leading provider of language training. Language trainers are qualified, native speakers.

 

A multi-language training center, CE ENGLISH provides training in Thai, Chinese, English, and Japanese, which will enable you to start using the target language immediately

 

We also provides consulting services in English Training both in private and government sector in & out of the organization to be able to use English effectively drive the business throughout  ASEAN economic community (AEC) and every free trade zone which globalize the business with boundless accessibility.

 

We focus on making people not just speaking in English but being able to convey the message exactly as their heart want it.

 

With expertise native English Teacher we have create special syllabus for Thai's corporate students, as well as, special design  courses  to meet specific requirement. Yet, to help  Organization and Corporate to archive their goal, we have kept each package with suitable times and reasonable prices in mind. With all these reason,  CE Corporate Training have gain trust continuously till today.


Our Corporate  Clients


080-378-5026

095-538-6328


CONTACT US: 

PHONE: +(66) 2-2743193 #113
PHONE: +(66) 95-538-6328, 099-710-9758
EMAIL: info@cecorporatetraining.com

ADDRESS: 688  Ratchada, Huaykwang, 10310