ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท – ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ Pre-Elementary (starter)

CE English แนะนำหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท- ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับเบื้องต้น แต่มีความต้องการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากและต้องการปูพื้นฐานและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในระดับเริ่มต้น โดยเฉพาะทักษะการฟัง และการพูด ผู้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย รวมถึง ตำราเรียนของ CE English วิดีโอเทป เทปคาสเซ็ท รวมถึง อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมในการเรียน เช่น รูปภาพ เกมส์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น แต่ละบทเรียนของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับบริษัทของ CE English หัวข้อที่จะพูดคุยกันในชั้นเรียนจะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน งาน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักเรียนซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน 

General English

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสังคมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 7 ระดับเพื่อพัฒนาผู้เรียนจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เริ่มต้น

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ภาษาอังกฤษเตรียมสู่ระดับกลาง

ภาษาอังกฤษระดับกลาง

ภาษาอังกฤษระดับสูง

ภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา

 

General English

This course is based on a carefully constructed language syllabus. English topics 

will be covered with various language areas. The course places special emphasis on the development of skills, particularly speaking & listening and concentrates on the effective use of English for international communication. 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ(เบื้องต้น)

Business English

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องใช้ติดต่อธุรกิจในหน้าที่การงาน เพื่อการค้า เจรจาต่อรองธุรกิจกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือต้องติดต่อสื่อสารสนทนากับเจ้านายที่จากต่างประเทศ ในคอร์สนี้จะเน้นเรื่องการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ ติดต่อสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน เจรจาอย่างไรให้ทุกฝ่ายมีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย  พร้อมเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะกับอาชีพที่ท่านกำลังทำอยู่เพื่อเพิ่มความสำเร็จในอาชีพการงานและความก้าวหน้าในอนาคต 

 

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท – ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ Pre-Elementary (starter)

CE English แนะนำหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท- ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับเบื้องต้น แต่มีความต้องการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากและต้องการปูพื้นฐานและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในระดับเริ่มต้น โดยเฉพาะทักษะการฟัง และการพูด

ผู้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย

รวมถึง ตำราเรียนของ CE English วิดีโอเทป เทปคาสเซ็ท รวมถึง อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมในการเรียน เช่น รูปภาพ เกมส์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

แต่ละบทเรียนของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับบริษัทของ CE English หัวข้อที่จะพูดคุยกันในชั้นเรียนจะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน งาน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักเรียนซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน

 

This course is a communicative course, which practices language in all skill areas (speaking, listening and reading ) in a business context. Lessons cover many different themes, and develop skills in all forms of business communication. Trainees will benefit by improving their general Business English, their grammar and vocabulary. 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 และ 2

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท -การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 

หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 (30 ชั่วโมง) ของ CE English นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนซึ่งอยู่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในระดับสูง แต่ไม่คุ้นเคยกับการโต้ตอบทางธุรกิจ ก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากหลักสูตรนี้ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 โดยทั่วไป หลักสูตรนี้เหมาะสมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า หรืองานธุรการ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีระบบ ในเรื่องของทักษะทางภาษา และสิ่งสำคัญในการสื่อสาร หลักสูตรนี้จะใช้วิธีการสอนแบบปฏิสัมพันธ์และเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนสลับกับการทำกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและได้หลักเกี่ยวกับการเขียนในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบในตอนต้นของบทเรียนแต่ละบท สื่อการเรียนจากอินเตอร์เน็ต และข้อความอิเลคโทรนิค (e-mail) จะช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในการโต้ตอบทางธุรกิจในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนที่หลากหลายรวมถึง ตำราเรียนที่ถูกเลือกมาอย่างเหมาะสม อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น รูปภาพ เกมส์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ 2

หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ 2 (30 ชั่วโมง) ของ CE English เป็นหลักสูตรต่อเนื่องกับ หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับ1 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับระดับกลาง จนระดับสูง หลักสูตรนี้เหมาะสมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า หรืองานธุรการ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ เขียนบันทึก เขียนรายงานทางธุรกิจ อยู่เป็นประจำ หรือสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง

 

English for Profession

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน -ระดับกลางถึงระดับสูง

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (ระดับกลางถึงระดับสูง)

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี หรือสำหรับนักธุรกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีความจำเป็นจะต้องนำเสนองานภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองานจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจถึงวิธีการต่างๆในการนำเสนองาน เริ่มจากการวางแผนและการกล่าวนำจนถึงการสรุป รวมถึงการตอบคำถามต่างๆ อาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนของ CE English จะสอนทักษะที่สำคัญต่างๆ ให้การนำเสนองานให้ชัดเจนและเป็นระบบ โดยใช้วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีทักษะทางภาษาในระดับกลางถึงระดับสูง ได้พัฒนาภาษา โดยการปฏิสัมพันธ์ ทั้งเฉพาะคนและเป็นกลุ่ม

 

Skill Course

หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)

หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)

หลักสูตรการเขียนรายงาน (Report Writing Skills)

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)

ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)

ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)

 

Skill Course

Business Writing Skills

Email Writing Skills

Report Writing Skills

Effective Presentation in English

Effective Negotiation in English

Effective Telephoning in English

Effective Meeting in English

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC

โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC ของ CE English เป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฦีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับสอบ TOEIC ข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา TOEIC ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานในธุรกิจหลายๆ อุตสาหกรรม

การสอบ 2 ชั่วโมงประกอบด้วย ข้อสอบทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งออกเป็น การฟังเพื่อความเข้าใจ 100 ข้อ และ การอ่านเพื่อความเข้าใจ 100 ข้อ  โดยคะแนนในสองส่วนนี้จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง495 นอกจากนั้นจะมีการทดสอบการเขียนและการพูด โดยคะแนนในสองส่วนนี้จะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 495

หลักสูตรติวเข้มสำหรับสอบ TOEIC ของ CE English จะช่วยให้ผู้เรียนซึ่งเตรียมตัวสำหรับสอบ TOEIC ได้เตรียมตัวในเรื่องความสามารถภาษาอังกฤษในบรรยากาศการทำงานที่เป็นสากล โดยการเรียนสลับการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการฟัง ฝึกทำข้อสอบ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และรู้แนวข้อสอบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

 

CE English ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ เริ่มจากภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงภาษาอังกฤษระดับกลาง

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ระดับ 1 ของ CE English 

ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน(ระดับก่อนระดับกลาง) โดยหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อทั่วไปที่ต้องใช้ในงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น พลังงานประเภทต่างๆ สสารต่างๆ เครื่องยนต์ชนิดต่างๆ และโครงสร้าง

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ระดับ 2 ของ CE English

ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง ซึ่งหลักสูตรจะต่อเนื่องและเพิ่มเติมสิ่งที่เรียนในหลักสูตรที่1 รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อต่างๆ เช่น ระบบเครื่องยนต์แบบโรตารี่ รูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ระบบวงจรไฟฟ้า และเครื่องยนต์ เป็นต้น

ระบบการทดสอบวัดระดับของ CE English จะวัดระดับทักษะทางภาษาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ในระดับที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในเวลาอันรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT)

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ และ IT

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และ IT เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุม สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ Hardware, Software, การบริการ on-line และ multimedia

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย

CE English ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและนักกฎหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ เริ่มจากภาษาอังกฤษในระดับกลาง จนถึงภาษาอังกฤษระดับสูง

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขากฎหมาย นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ทนายความและนักกฎหมายระดับ 1 ของ CE English

ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง โดยหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อสำคัญของกฏหมาย อาทิเช่น สัญญาประเภทต่างๆ การจ้างงาน อาชญากรรม กฎหมายแพ่งและพานิชย์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ทนายความและนักกฎหมายระดับระดับ 2 ของ CE English

ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูง ซึ่งหลักสูตรจะต่อเนื่องและเพิ่มเติมสิ่งที่เรียนในหลักสูตรที่1 โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายในระดับสูงขึ้น

ระบบการทดสอบวัดระดับของ CE English จะวัดระดับทักษะทางภาษาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความและกฎหมายในระดับที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในเวลาอันรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการของ CE English เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน และจะเน้นในเรื่องที่จำเป็นเฉพาะสำหรับเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ในองค์กรธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการสอบวัดระดับก่อนเรียน และการวัดผลเมื่อเรียนจบ ของ CE English จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

หลักสูตรสำหรับงานเลขานุการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ หรืองานผู้ช่วย ซึ่งประกอบด้วย การจัดประชุม การโต้ตอบ อุปกรณ์สำนักงาน สนทนาทางโทรศัพท์ และการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร

CE English ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับธุรกิจการโรงแรม และภัตตาคารขึ้นเป็น 2 ระดับ เริ่มจากระดับก่อนระดับกลาง ไปจนถึงระดับกลาง

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ระดับที่ 1

ผู้เรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับก่อนระดับกลาง ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะครอบคลุมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงแรม และภัตตาคารอย่างกว้างๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ระดับที่ 2

ผู้เรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึง การจัดทัวร์ให้กับแขก การดูแลแขกที่มาใช้บริการ และการให้รายละเอียดต่างๆ

การทดสอบวัดระดับก่อนเรียนจะให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนในหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับธุรกิจการโรงแรม และภัตตาคาร ที่เหมาะสมกับระดับภาษาของคุณ นอกจากนั้นยังจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการเรียน และพัฒนาภาษาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ของ CE English เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง และต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อการทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือเรียนต่อในสาขานี้

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

CE English ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ขึ้น 8 หัวข้อใหญ่ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป และมีความจำเป็นในการใช้ภาษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล การพยาบาล และการบริการสาธารณสุข

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในเรื่องการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์นี้ ประกอบด้วยบทเรียนในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานเอกสารและธุรการ การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ห้องคลอด ศัลยกรรมตกแต่ง ผิวหนัง กายภาพบำบัด

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ของ CE English จะเน้นการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และการสื่อสารกับญาติของผู้ป่วย การทดสอบวัดระดับก่อนเรียน และการประเมินผลเมื่อเรียนจบของ CE English จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคารของ CE English เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง และต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการเงินการธนาคาร

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงการวางแผนการเงิน การธนาคารและประกันการลงทุน เอกสารด้านการเงิน และการคิดค่าใช้จ่าย

การสอบวัดระดับและการสอบประเมินผลเมื่อเรียนจบ ของ CE English จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาดและการโฆษณา

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาด และการโฆษณา

CE English ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาด และการโฆษณา

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง และต้องการพัฒนาภาษาเฉพาะเพื่อการใช้งานในสาขา สื่อ การตลาด และการโฆษณา

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขา สื่อ การตลาด และการโฆษณา นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ สื่อ การตลาด และการโฆษณา ของ CE English จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญของงานด้านนี้ ประกอบด้วย การวิจัยตลาด การสร้างแบรนด์ การกระจายสินค้า แคมเปญต่างๆ โฆษณาและช่องทางการประชาสัมพันธ์ การทำโปรโมชั่นและให้ส่วนลด

ระบบการทดสอบวัดระดับก่อนเรียนและการประเมิณผลเมื่อเรียนจบจะเป็นการแสดงผลความก้าวหน้าในการพัฒนาภาษาของผู้เรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฏหมาย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจของ CE English เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน และเนื้อหาจะเน้นในเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่สาขาอาชีพนี้ และมีความจำเป็นที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว    และ ชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง ของ CE English จะประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึง การบอกทางและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ อุบัติเหตุการจราจร อาชญากรรม และการจับกุม การถามคำถาม และสอบสวน การจับและกุมขังผู้ต้องหา

ระบบการสอบวัดระดับก่อนเรียน และการวัดผลเมื่อเรียนจบ ของ CE English จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และการบริหาร เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุม เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การผลิต การตลาดและการขาย เป็นต้น

English language training courses for executives and accompanying people

Possessing intermediate to advanced English language skills has become increasingly important for company executives and those who routinely accompany them to business meetings where English is the language of use and our English Program for Executives and Accompanying People is specifically tailored to this need.

Increasing globalization will see this need increase further as companies seeking to grow their business target clients and customers in (delete in) internationally. It therefore makes sense for executives and the people who routinely accompany them to seminars, trade shows and business meetings to develop their English language skills.

CE English has developed various courses for executives and accompanying people so that they can meet the challenges, where English language skills are deemed just as important as an MBA.

Each English Program for Executives and Accompanying People is tailored to the needs of each student, after a consultation with our professionally qualified, native English language teachers and an English language skills assessment.

This two stage process ensures students are placed in the appropriate English Program for Executives and Accompanying People course that will see their English language skills improve quickly and in a manner that suits their needs.

Classes can be either private – one-on-one, or small groups of people from the same company, department or division.

Some of the different courses available under the English Program for Executives and Accompanying People are:

English language course for middle and top executives

(,) English language course for international communication, including socializing

(,) English language course for giving speeches on stage in various situations (,)

English language course for effective presentations.

In addition to these, CE English’s professional teaching staff can develop a course of study that specifically suites your needs.

 

Multi-Media English Language Courses

Level 1 (Lesson 1-20)

Dynamic English Level 1เนื้อหาที่มีอยู่ในระดับ 1 มีดังนี้

แนะนำผู้เรียนให้รู้จักฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มเรียนและผู้ที่เคยเรียนมาแล้วแต่ต้องการรื้อฟื้นใหม่ บทเรียนในระดับ 1 พัฒนามาจากคำศัพท์ประมาณ 500 คำ ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ฟังเข้าใจและรู้จักพูดในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง แนะนำและเล่าเรื่องของตัวเองได้ สามารถพูดถึงการงานที่ทำและบุคลิกลักษณะของคนรอบข้าง สามารถสื่อสารเรื่องจำนวนและเวลา รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศ สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ งานอดิเรกที่ทำ อาหารที่ชอบรับประทาน และเป้าหมายง่ายๆ ในชีวิต ภาษาที่เน้นคือคำกริยา วลีง่ายๆ และประโยคคำถามประเภท ใคร / อะไร / ที่ไหน / ใช่ หรือ ไม่ใช่ (Who and Yes/No questions) คำกริยา เช่น be, doซึ่งส่วนใหญ่เน้นปัจจุบันกาล (present tense) กลุ่มคำบุพบท (preposition phrases) ที่ชี้แสดงเวลาและสถานที่ เป็นต้น ใช้เวลาเรียนประมาณ 40-80 ชั่วโมง บทเรียนมีตามลำดับ ดังนี้

1.1 Introducing yourself 1.11. Greeting and Meeting People

1.2 Identify things 1.12. Describing Things

1.3 Family 1 1.13. Talking about Interest and Family member

1.4 Describe Colour and Opinion  2 1.14. Colours and Opinion

1.5 Time 1 1.15. Time and activities

1.6 Self opinion  1 1.16. Talking about self opinion and personal quality

1.7 Hobby 2 1.17. Hobby and Events

1.8 Qualities and Abilities 1.18. Describe qualities and abilities

1.9 Direction  1.19. Directions and Sports

1.10 Review 2 1.20. Review 4

CONTACT US: 

PHONE: +(66) 2-2743193 #113
PHONE: +(66) 95-538-6328, 099-710-9758
EMAIL: info@cecorporatetraining.com

ADDRESS: 688  Ratchada, Huaykwang, 10310